DERNIÈRES MIS A JOUR

PAID

5.5
Ch.50 September 14, 2020
Ch.49 September 14, 2020

Wish Me Love

4.8
Ch.45 September 14, 2020
Ch.44 September 14, 2020

Yours to claim

4.5
Ch.21 September 14, 2020
Ch.20 September 12, 2020

Stigma

4.5
Ch.14 September 14, 2020
Ch.13 September 14, 2020

President daddy is chasing you

4.8
Ch.6 September 12, 2020
Ch.5 September 10, 2020

The Rebirth of an 8th-Circled Wizard

5
Ch.23 September 12, 2020
Ch.22 September 10, 2020

Touch On

4.5
Ch.8 September 12, 2020
Ch.7 August 26, 2020

Rebirth of the Urban Immortal Cultivator

5.5
Ch.62 September 12, 2020
Ch.61 September 12, 2020

Death Field

5.5
Ch.47 September 12, 2020
Ch.46 September 12, 2020

Boss Reverse

4.4
Ch.4 September 12, 2020
Ch.3 September 5, 2020

No Holes Barred

4.2
Ch.2 September 12, 2020
Ch.1 June 30, 2020

Home sweet Home

4.9
Ch.14 September 12, 2020
Ch.13 August 22, 2020

Spinel

5
Ch.9 September 12, 2020
Ch.8 August 28, 2020

National School Prince Is A Girl

5
Ch.13 September 12, 2020
Ch.12 September 11, 2020

Alluring Doctress Wang Fei Wants a Divorce

4.7
Ch.14 September 12, 2020
Ch.13 September 10, 2020

Yu Huo Du Ni

4.9
Ch.39 September 12, 2020
Ch.38 September 12, 2020

Lust Geass

3.8
Vol.2 Ch.8 September 12, 2020
Vol.2 Ch.7 September 12, 2020